home
over ons
nieuwsbrief
project
activiteiten
contact
home
over ons
nieuwsbrief
project
activiteiten
contact
woord en daad
woord en daad
Project

JAARTHEMA 2019: STERK VOOR WERK IN ETHIOPIË

Het programma Sterk voor Werk Ethiopië pakt de migratieproblematiek in het zuiden van Ethiopië doelmatig aan. Het programma focust op de ontwikkeling van vakonderwijs en werkgelegenheid voor jonge mensen in Ethiopië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een subsidie verstrekt voor de uitvoering van twee derde van het project. Het overige deel hopen we te kunnen financieren met trouwe donors zoals u!

Achtergrond  programma
Veel jongeren uit het zuiden van Ethiopië zoeken een nieuwe toekomst buiten hun geboorteplaats. De landelijke gebieden en kleine steden van Ethiopië bieden weinig tot geen mogelijkheden op werk. Armoede is een groot probleem en er is geen kwaliteitsonderwijs. Jaarlijks betreden zo’n 2 miljoen Ethiopische jongeren de arbeidsmarkt, maar slechts een zeer klein deel van deze jongeren vindt een geschikte baan. Veel van deze jongeren zoeken betere kansen in de grote steden of zelfs in het buitenland. Dit wordt nog versterkt door de droogte, conflicten en de negatieve perceptie van hun geboorteregio. Sterk voor Werk wil de grondoorzaken van jongerenmigratie aanpakken, de lokale professionele mogelijkheden voor jongeren uitbreiden én het gesprek aangaan over migratie.


Het hoofddoel van Sterk voor Werk is: het vergroten van de employability* van jonge mannen en vrouwen (15-34 jaar) in Ethiopië.

*Employability is een moeilijk te vertalen term, maar gaat over het vermogen om de eigen loopbaan te ontwikkelen en te sturen.
Employability gaat niet alléén over de jongeren zelf, maar ook over het onderwijssysteem en de arbeidsmarkt in het algemeen.

Programma en Partners
Sterk voor Werk focust op de zogenaamde Zuidelijke Corridor van Ethiopië, een gebied met een omtrek van 800 km. Het gebied strekt zich uit vanuit het zuiden in de regio Borena/Moyale naar kleine steden zoals Arba Minch and Hawassa, richting het noorden tot de hoofdstad Addis Ababa. Sterk voor Werk bestaat uit 7 Ethiopische en 3 internationale organisaties die de handen ineen slaan in een consortium waarin iedere organisatie haar eigen expertise inbrengt en waarin de organisaties elkaar aanvullen. Daarnaast werken we nauw samen met de lokale overheid, bedrijven, middelbare scholen en vakopleidingen. We werken alleen met reeds bestaande, lokale organisaties.

Doelen
Sterk voor Werk werkt voornamelijk met jonge mannen en vrouwen tussen de 15-34 jaar, wonend in de Zuidelijke Corridor; een gebied onderhevig aan sterke migratiestromen. De lokale organisaties gaan de discussie aan met jongeren over verschillende onderwerpen: migratie, ideeën over toekomst een werk, vaardigheden en werkgelegenheid. Het doel van deze discussies is om hen te stimuleren positief te kijken naar en bewust te maken van de lokale mogelijkheden.
Concreet biedt Sterk voor Werk de volgende services:
• Beeldvorming van migratie én vakscholing veranderen
• Jongeren zelfbewust maken van mogelijkheden in eígen omgeving
• Kwaliteit vakonderwijs bieden, afgestemd op de markt
• Jongeren aan banen en goedlopende bedrijfjes helpen
• Juiste samenwerking tot stand brengen tussen overheid, onderwijs sector en de markt
• Onderzoek en lobby, speciaal gericht op meisjes en vrouwen

Concrete doelen
Voor dit programma zijn ambitieuze doelen opgesteld die Sterk voor Werk nastreeft in 5 jaar tijd te behalen:
• Zijn 11.000 jongeren getraind in life-skills
• Zijn 7.000 leden van business groepen getraind in ondernemerschap
• Hebben 22.000 vakschoolstudenten studie afgerond
• Zijn er 50 versterkte vakscholen in de zuidelijke corridor
• Hebben 27.000 jongeren een arbeidsplaatsing
• Zijn 50 MSPFs opgezet of versterkt
• Zijn  minimaal  300  private  sector  spelers  betrokken.

Het programma bestaat uit drie pijlers die voortvloeien uit het hoofddoel: Ondernemende, geschoolde en sociaal vaardige jongeren bouwen hun leven op in Ethiopië. 

Allereerst gaat Sterk voor Werk in gesprek met gemeenschappen in het zuiden waar veel jeugd wegtrekt.Tijdens deze gesprekken worden de redenen voor jongeren om weg te trekken besproken en wordt onderzocht hoe deze jongeren meer kansen kunnen worden geboden in hun eigen woonplaats. Dit kan bijvoorbeeld door een eigen bedrijfje op te zetten, daarom nemen lokale bedrijven en organisaties actief deel aan deze gesprekken.

Daarnaast richt het programma zich op het trainen van vaardigheden door kwalitatief sterke vakscholen (TVET) te verzorgen, en daardoor de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt te dichten. Bij de opbouw van het lesprogramma worden industrie en bedrijven betrokken, zodat de opleidingen echt aansluiten op het werkveld.

De derde en laatste pijler richt zich op de samenwerking tussen gemeenschappen, industrieën, overheid en vakopleidingen om de werkgelegenheid onder jeugd te stimuleren. Deze partijen vormen samen een MSPF netwerk (Multi-Stakeholder Partnership Forums) die de jeugd echt perspectief kunnen bieden.

Het totale budget voor het Sterk  voor  Werk programma is € 9 miljoen. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een subsidie toegekend van € 6,1 miljoen. Woord en Daad financiert de overige € 2,9 miljoen in 5 jaar tijd, dit is € 580.000 per jaar.

Steun een student in zijn opleiding

Voor € 630 ontvangt één student een volledige training van 6 maanden, inclusief arbeidsbemiddeling na afronding van de training.
Hoeveel studenten mogen op uw steun rekenen?


Stichting Woord en Daad
Postbus 560
4200 AN  Gorinchem
Tel: 0183-611800

 woord en daad