Project

Profiteren van elke druppel water in Burkina Faso

Water is van levensbelang!

https://www.woordendaad.nl/drops4crops/ – Dit is de projectpagina/ website. Deze pagina geeft een overzicht van het project. Onderaan vind je alle nieuwsupdates.

Het volgende filmpje geeft een goed en compleet overzicht van wat er in het project allemaal gebeurt, en wie daarvan profiteren

De afgelopen maanden werden bijvoorbeeld ‘digue filtrante’ en ‘cordon pierreux’ aangelegd. Wat dat zijn? Kijk op de projectwebsite van Woord en Daad over de schouders mee, terwijl ze aangelegd worden.

Burkina Faso is een van de armste landen ter wereld. Bijna de helft van de bevolking leeft onder de armoedegrens, de meeste armen leven op het platteland. 90% van de actieve bevolking werkt in de landbouw, maar de boeren slagen er nauwelijks in genoeg eten voor zichzelf te produceren, laat staan te verkopen.

In Burkina Faso leeft 73% van de bevolking op het platteland, vaak in moeilijke omstandigheden. De gronden zijn schraal en boeren hebben weinig werktuigen om de grond te bewerken. Ze hebben moeite om zaaigoed en meststoffen te kopen. Er zijn nauwelijks wegen om de producten naar de markt te vervoeren.

Werkt in de landbouw 90%
Leeft op het platteland 73%

De weinige regen die in het gebied valt, valt in vier maanden tijd. Drops for Crops werkt sinds september 2017 in het droge noorden van Burkina Faso aan goed waterbeheer, zodat er minder water verspild wordt en de gewassen voldoende geïrrigeerd kunnen worden. Daarnaast wordt ondernemerschap gestimuleerd.

Het project heeft een breed draagvlak. Een boerencoöperatie is verantwoordelijk voor de productie, een dienstverlenende organisatie is verantwoordelijk voor de training van boeren en het landgebruik, de NGO Living Water International werkt samen met een pompenproducent aan het aanleggen en repareren van watervoorzieningen, de regionale overheid werkt aan beter watermanagement en Woord en Daad is verantwoordelijk voor het projectmanagement. Het project heeft een duur van zeven jaar en loopt van september 2017 tot en met september 2024.

Woord en Daad Soest e.o. wil in het jaar 2022 de opbrengst van de activiteiten naar dit project laten gaan.

Uw steun is daarbij onmisbaar. We nodigen u van harte uit deel te nemen aan een activiteit, maar ook een gift is welkom!

Door een tekort aan regen was de jaarlijkse oogst nooit genoeg om ons voedseltekort te dekken. Het was amper voldoende voor 4 of 5 maanden. Door het project krijgen we trainingen waar we leren hoe we verschillende landbouwtechnieken kunnen toepassen. Onze oogst zal hierdoor verhogen als God ons regen geeft. We hebben ook geld gekregen om schapen te fokken, die we daarna kunnen verkopen. Van die winst kunnen we nieuwe zaden kopen als de oogst heel slecht is.
Zenabo Bagueya (30)