JOB BOOSTER

Aïchatou en Alice startten een onderneming, ondanks hun beperking. Barry en Cherita gingen aan de slag als buschauffeur. De ontheemde Mariam bouwt een nieuwe toekomst in recycling van autobanden. Karim leende geld bij de bank om zijn eigen schoenmakerij te openen. Aïchatou, Alice, Barry, Cherita, Mariam en Karim: ze zijn ambitieus en willen een toekomst opbouwen. Woord en Daad staat naast deze jonge generatie Burkinabé. Samen met lokale organisaties ondersteunen we hen naar een waardig inkomen.

Burkina Faso heeft een extreem jonge bevolking. De gemiddelde leeftijd is 17 jaar. Een groot deel van de jonge bevolking is ambitieus, maar ze wonen in een omgeving met intimiderende omstandigheden. Armoede, onveiligheid door terrorisme en de gevolgen van klimaatverandering zijn grote uitdagingen voor deze nieuwe generatie.

Job Booster

In 2018 begon Woord en Daad samen met een netwerk van lokale organisaties een nieuw initiatief: Job Booster. In vijf jaar droeg Job Booster bij aan een waardig inkomen voor meer dan 20.000 jongeren in drie regio’s in het westen van het land. In 2020 startten we samen met de Nederlandse ambassade in Burkina Faso in drie regio’s in het oosten van Burkina Faso met Job Booster.

In deze dunbevolkte provincies zijn klimaatverandering en terrorisme serieuze bedreigingen voor de leefbaarheid. Vooral jongeren dreigen het slachtoffer te worden. Ondanks de grote uitdagingen en de risico’s willen we in deze kwetsbare provincies jongeren, hun gezinnen en daarmee de hele gemeenschap perspectief bieden.

Jonge ondernemers

Job Booster daagt jongeren uit om een ondernemingsplan te schrijven. Via een netwerk van lokale trainers bieden we aanvullende trainingen aan. De jongeren volgen een korte training die voor hen relevant is, bijvoorbeeld om hun vakkennis of ondernemerschap te vergroten. Jongeren die onvoldoende kunnen lezen en schrijven bieden we alfabetiseringscursussen. In alle trainingen is er aandacht voor life skills, deze training gaat onder andere over sociale vaardigheden en Bijbelse normen en waarden. Daarnaast worden de startende ondernemers gecoacht door een ervaren ondernemer. Ze kunnen bij hem/haar terecht met vragen over omgang met klanten en leveranciers of administratie en boekhouding.

Investeren in werkgelegenheid

Ook bouwen we verder op het succes van Job Booster. Duizenden jonge ondernemers startten een bedrijf. Doorgroeien naar een midden- of kleinbedrijf (mkb) is zeldzaam. Samen met onze partners ondersteunen en versterken we startups, zodat zij wel doorgroeien tot het mkb en er arbeidsplaatsen ontstaan bij deze bedrijven.

Jonge ondernemers dagen we uit om een ontwikkelplan te presenteren voor de groei van hun bedrijf. De plannen met de meeste potentie worden geselecteerd. Job Booster ondersteunt deze ondernemers bij het aanvragen van krediet bij een lokale bank. Daarmee investeren ze in de groei van hun onderneming. Tegelijk staan er ervaren ondernemers klaar om de jongeren te coachen.

We streven naar gemiddeld drie nieuwe arbeidsplaatsen bij de ondersteunde bedrijven. Daarmee creëren we kansen voor jongeren die in loondienst willen. We stimuleren de ondernemers om bij het aannemen van personeel oog te hebben voor groepen die extra barrières ervaren bij het vinden van werk, zoals vrouwen, mensen met een beperking en ontheemden (binnenlandse vluchtelingen).

Investeren in toekomst

Job Booster stimuleert jongeren om zakelijk te denken. Die ondernemersgeest zit verweven in de aanpak. Of we nu jongeren steunen bij het starten van een bedrijf, of hen ondersteunen om door te groeien: we zien ze als ondernemers. Daarom vragen we van alle jongeren een financiële bijdrage voor de begeleiding en training. Daarmee laten we zien dat we hen willen ondersteunen in het realiseren van hun ambitie, maar dat het initiatief bij hen ligt.

Tegelijk zijn de financiële middelen van deze jongeren ontoereikend om de ondersteuning volledig te betalen. We nodigen u uit om bij te dragen aan het opstarten van nieuwe ondernemingen en te investeren in de doorontwikkeling van startups. Draagt u bij aan de toekomst van deze jonge ondernemers?

Jubileumproject

Dit jaar bestaat Woord en Daad 50 jaar. In dit jubileumjaar zetten we jongeren centraal. Tegen de stroom van geweld, armoede en uitsluiting in zijn het juist jongeren die blijven dromen. Dit jaar delen we hun verhalen van hoop. Én we delen hun ambitie! Ons jubileumproject is onderdeel van dit meerjarige project. In dit jubileumjaar zetten we ons, samen met u, graag in om 1000 jongeren in Burkina Faso te begeleiden bij het starten van een eigen bedrijf. Doet u mee?

Doelen van dit project: