De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over Woord en Daad Soest en haar activiteiten.

De informatie wordt naar beste weten verstrekt, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Woord en Daad Soest kan niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de informatie. De informatie wordt door Woord en Daad Soest geleverd zonder enige (impliciete) garantie aangaande juistheid, volledigheid en/of geschiktheid.