Ook in 2019 wil het comité zich inzetten voor het jaarthema Sterk voor Werk

Vertrouwde activiteiten staan op stapel, maar ook proberen we nieuweactiviteiten te ontplooien.

Helaas hebben we moeten besluiten te stoppen met de huis-aan-huiscollecte in Groenekan, Hollandsche Rading, Maartensdijk en Westbroek. Het werd steeds moeilijker collectanten te vinden. In de voorbije 25 jaar zijn op deze manier vele duizenden guldens (!) en euro’s voor de verschillende projecten van Woord en Daad opgehaald.

Hebt u interesse om mee te werken in ons comité, neemt u gerust contact op met ons bestuur. Nieuwe vrijwilligers zijn welkom!

We hopen dat we ook in 2019 onder Gods zegen ons steentje mogen bijdragen aan het project in Ethiopie.

Namens het bestuur,

Marian Steenbeek
voorzitter